Verkoop van een onderneming, staking, afrekening met fiscus, meerwaarden

Verkoop van een onderneming

Bij de verkoop van een onderneming zal de potentiële koper uiteraard altijd graag een due diligence onderzoek doen (door deskundigen laten nagaan wat de werkelijke waarde is van een onderneming, nagaan of er geen 'lijken in de kast liggen', wat de houding is van het personeel ten opzichte van de overnemer e.d.). Tevens zal altijd gekeken worden naar de vraag of en in hoeverre de onderneming in feite een persoonsgebonden business is. Met name in de dienstverlenende sector komt het vaak voor dat er klanten opstappen op het moment dat er een wisseling van de wacht plaatsvindt. Vandaar ook dat je in die sector vaak ziet dat men heel geleidelijk de belangen verschuift - bijvoorbeeld door periodiek nieuwe partners of maten te laten toetreden. Wacht u daar te lang mee, of heeft u geen keuze, dan kan het zo maar zijn dat er niemand te vinden is die u ook maar meer dan een schijntje wil betalen voor uw bedrijf met € 600.000 omzet en een winst van € 300.000. 
Het is daarom van groot belang om al tijdens de rit na te denken over een toekomstige verkoop of overname. Het kan dan zijn dat het handiger is om van rechtsvorm te veranderen (overstap naar BV bijvoorbeeld). Wij adviseren om tenminste 6 jaar voor de voorgenomen datum van verkoop of het anderszins stoppen met de onderneming te beginnen met de planning van die verkoop c.q. het stoppen met de onderneming. Vrij Beroep Advies is u daarbij graag van dienst.

Afrekenen met de fiscus

Een punt dat hier niet onvermeld mag blijven, is dat het stoppen met de onderneming (op welke wijze ook) vrijwel altijd leidt tot een afrekening met de fiscus over eventueel aanwezige meerwaarden. Op het moment dat uw ondernemingsactiviteiten op een steeds lager pitje komen te staan, zal de fiscus op een gegeven moment besluiten dat u de facto uw onderneming hebt gestaakt. Gevolg zal zijn dat die afrekening over meerwaarden in dat jaar zal moeten plaatsvinden. Heeft u dan een pand op de zaak staan met een boekwaarde van nog € 80.000 en een werkelijke waarde van € 280.000, dan betekent dit dat uw winst in dat jaar verhoogd wordt met het verschil, dus met € 200.000. Dat zal in de praktijk leiden tot een gedwongen verkoop of tot een gang naar de bank voor een lening om de fiscus te betalen (iets waar banken niet altijd even veel voor voelen). 

Deze onmiddellijke afrekening is onder andere te voorkomen door de onderneming tijdig in te brengen in een besloten vennootschap. 

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA