Inkoop in onderneming. Vrij Beroep Advies Amsterdam,Utrecht,Huizen. Administraties, jaarrekeningen,aangiften, advisering 2017

Inkoop in onderneming

Onder inkoop in een onderneming wordt in de regel verstaan dat u een aantal aandelen in een BV overneemt of dat u zich in een maatschap of firma inkoopt. Vaak gaat het dan om personen die al in het bedrijf werkzaam zijn en worden uitgenodigd om lid te worden van de maatschap of om een aantal aandelen in een 'werk-BV' over te nemen. In deze situaties kent men het bedrijf vaak al, wat een voordeel is, en is de grote vraag meestal: heb ik de vraagprijs er voor over? 

De eenvoudigste vergelijking die dan te maken is, is een vergelijking tussen uw huidige inkomenspositie en die na inkoop. Dat laatste is niet altijd eenvoudig, omdat de hoogte van uw toekomstige winst afhangt van tal van zaken. Het verleden kan uiteraard goede aanknopingspunten bieden. Zeker in kleinere ondernemingen wil men nog wel eens al te opgewekt kijken naar de toekomstige groei en daarmee overeenkomende winsten. Altijd goed dus om te kijken naar wat de groeicijfers en winstcijfers in het verleden waren.
De gang van zaken rond inkoop is heel vaak dat men eerst een soort proefperiode overeenkomt, waarin de aspirant-ondernemer zich moet bewijzen. Hij moet immers in staat zijn zelf omzet en winst te genereren. Die periode kan soms jaren duren. Het is niet ongebruikelijk dat men dan van 'inklimmende winstrechten' gebruik maakt. Dat wil zeggen dat u minder winst krijgt dan overeenkomt met uw aandeel in de onderneming en u zich op deze manier inkoopt in de onderneming. Dat heeft als groot voordeel voor u dat u niet gelijk met een financieringsprobleem zit en voor de overige ondernemers heeft het als voordeel dat men iets langer de tijd heeft om uw prestaties te waarderen. 

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA