Aankoop onderneming - Bedrijfsovername 2017

Aankoop van onderneming - Bedrijfsovername

Bij de aankoop van een onderneming is het zaak te bedenken dat men eerst en vooral een 'winstgenerator' koopt. Een onderneming kan een fantastische omzet hebben, maar als de marges laag zijn en daarmee de winst beperkt of zeer beperkt, dan kan dit betekenen dat u erg veel werk moet verzetten voor relatief weinig geld. Factoren als risico gaan dan een belangrijke rol spelen.

Een bedrijfsovername is een complexe aangelegenheid die vrijwel niemand doet zonder hulp van externe adviseurs. Op deze plaats merken wij op dat zelfs de grootste ondernemingen nog wel eens de blunder begaan niet te kijken naar de rechtsvorm van de over te nemen onderneming. Koopt men bijvoorbeeld de aandelen van een bedrijf (men neemt bijvoorbeeld een BV over) en niet het bedrijf zelf, dan is er op die aandelen niet af te schrijven, ook niet over de betaalde meerwaarde. Dat is wel het geval als men een eenmanszaak (al dan niet met personeel) of een hele maatschap of firma overneemt. 

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA