Urencriterium bij man/vrouw-firma's e.d., urencriterium bij zwangerschap. Belastingadviseur, accountant, administratiekantoor,loonadministratie,salarisadministratie,Amsterdam,Laren,Utrecht,Huizen,Gooi

Urencriterium, vervolg

Urencriterium bij man/vrouw-firma's e.d.

Als sprake is van een samenwerkingsverband tussen 'verbonden personen' en de werkzaamheden van de verbonden persoon zijn hoofdzakelijk ondersteunend van aard, of het is ongebruikelijk dat u als ondernemer met een niet-verbonden persoon een dergelijk samenwerkingsverband zou zijn aangegaan, dan tellen de uren die de ondersteuner maakt niet mee voor zijn/haar urencriterium.

Op grond van deze bepaling komen bijvoorbeeld meewerkende echtgenoten/assistenten in een huisartsenmaatschap niet aan het urencriterium toe. Het is, uitzonderingen daargelaten, immers vrij ongebruikelijk dat een huisarts met zijn/haar assistent een maatschap zou aangaan. Bovendien zullen de werkzaamheden vaak hoofdzakelijk ondersteunend van aard zijn.

Onder 'verbonden personen' verstaat men:
- personen die behoren tot het huishouden van de belastingplichtige en
- bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden.

Urencriterium bij zwangerschap

Als gewerkte uren tellen ook mee de uren die u in verband met zwangerschap niet werkt. Het urenaantal is beperkt tot het aantal uren zwangerschaps- en bevallingsverlof die een normale werkneemster heeft (16 weken).

Urencriterium bij arbeidsongeschiktheid

Het aantal uren voor personen die een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben of kunnen krijgen en gaan ondernemen is beperkt tot 800 uur per jaar in plaats van de normale 1.225 uur.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA