Urencriterium, inhoud urencriterium,ureneis,starters,manvrouwfirma's, zwangerschap,ureneis,Vrij Beroep Advies Huizen, Amsterdam,Utrecht,Gooi

Urencriterium

Het urencriterium, of ook wel de uren-eis genoemd, houdt in dat u minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam moet zijn als als ondernemer om recht te hebben op bepaalde fiscale faciliteiten die u anders als ondernemer niet heeft.
Als u bijvoorbeeld maar 1.000 uur per jaar werkt als ondernemer, wordt u gewoon als ondernemer aangemerkt en heeft u ook recht op o.a. de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek en de zeer belangrijke MKB-winstvrijstelling van 14%. Maar op bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek heeft u dan geen recht, omdat daarvoor wel de ureneis geldt.

Op de pagina 'Aftrekposten' wordt per fiscale aftrekpost aangegeven of daarop wel of niet de uren-eis van toepassing is.

Inhoud urencriterium

U voldoet aan het urencriterium als u in het kalenderjaar tenminste 1.225 uur besteedt aan werkzaamheden voor een of meer ondernemingen waaruit u als belastingplichtige winst uit onderneming geniet.
Start u dus in september uw onderneming dan is het niet zo waarschijnlijk dat u aan die 1.225 uur komt. U kunt dan wel ondernemer zijn, maar u heeft geen recht op de fiscale faciliteiten die aan het urencriterium zijn gekoppeld.

Naast die 1.225 uur in een kalenderjaar geldt nog een voorwaarde. Tenminste 50% van uw arbeidstijd (dienstbetrekking, neveninkomsten, onderneming) moet zijn besteed aan die ondernemingen.

Urencriterium bij starters gematigd

Voor iemand die in de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer was geldt niet de eis dat tenminste 50% van de werktijd aan de onderneming werd besteed. Wel moet genoemde 1.225 uur gehaald worden.
Dat biedt dus de mogelijkheid om vanuit bijvoorbeeld een part-time dienstverband een onderneming te starten. 

Lees verder...

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA