Salaris, dividend, lening van BV Vrij Beroep Advies te Huizen, Amsterdam, Utrecht, Gooi

Salaris, dividend, lening van BV

U kunt als dga-werknemer op een aantal manieren geld aan uw BV onttrekken voor privé.
1. Salaris opnemen inclusief onkostenvergoedingen (WKR).

2. Dividend uitkeren als er winstreserves zijn in de B.V.
Over de winst is al vennootschapsbelasting betaald (20%), over de uitkering is nog eens in totaal 25% verschuldigd (25% van 80% dus, is andermaal 20%). Gecombineerd tarief is derhalve 40%. Dat is goedkoper dan het uitkeren van een salaris tegen 52%.
NB Let op de gebruikelijk-loonregeling! Zie betreffende pagina.

3. Geld lenen van de B.V.
Geld lenen van de B.V. kan, maar er moet een zakelijke rente over berekend worden. Voor rekening-courantstanden (plus of min) tot € 17.500 hoeft geen rente te worden berekend. Dat is dus goedkoop lenen. De uitlenende BV is overigens te vergelijken met een particuliere belegger, dus niet met een bank. Er wordt bij dat uitlenen aan u dus niet in eerste aanleg gekeken naar wat u zelf als privé-persoon kwijt zou zijn aan een bank als u zou lenen, maar wat het u zou opleveren als u een deposito bij een bank zou aanhouden.

4. Zoveel mogelijk alle kosten die ook maar in de verte een zakelijk karakter dragen in eerste aanleg door de B.V. laten betalen. De zakelijkheid daarvan kan einde jaar altijd nog (door uw fiscalist/accountant) beoordeeld worden. Uiteraard is het ook mogelijk om zaken van de B.V. tegen een 'vriendenprijs' aan jezelf te verkopen. Overdrijf daar niet in, want anders wordt het verschil aangemerkt als vermomd dividend, met mogelijke boetes en/of heffingsrente. Enige marge is er natuurlijk altijd wel.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA