Omslagpunt BV, overstap naar BV, gebruikelijk loon

Omslagpunt BV

De B.V. betaalt over de eerste € 200.000 winst 20% vennootschapsbelasting, over het meerdere 25%.
Wordt deze winst uitgekeerd aan de aandeelhouder, dan is daarover 25% aanmerkelijk-belangbelasting verschuldigd. 
Het gecombineerde tarief ligt dus op 20% + 25% (100%-20%) = 40%, of iets hoger als de winst boven de 
€ 200.000 ligt.

In een eenmanszaak of maatschap kunt u gebruik maken van de zelfstandigenaftrek van € 7.180 en, belangrijker, de MKB-winstvrijstelling van 14%.

Het toptarief over de winst van een eenmanszaak komt dus uit op ten hoogste (100%-14%=) 86% x 52% = 44,72%. Houdt u ook nog rekening met de zelfstandigenaftrek dan gaat het effectieve tarief richting de 42% en is het verschil met het gecombineerde tarief in de BV te verwaarlozen.

Wat bij dit alles nog meespeelt is dat een directeur-grootaandeelhouder in een BV een zogeheten gebruikelijk loon moet opnemen. Dat gebruikelijk loon is het hoogste van een van de volgende drie bedragen:
1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
2. Het hoogste loon van de werknemers in dienst van het lichaam en daarmee verbonden lichamen;
3. € 45.000 (m.i.v. 2017).

Ondermeer afhankelijk van de hoogte van het bij toepasselijke gebruikelijke loon is de BV vanuit fiscaal oogpunt meer of minder interessant. Tot grofweg een winst van € 250.000 voor aftrek salaris is een BV nauwelijks interessant.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA