Meewerkende partner in BV

Meewerken partner in BV

U kunt uw partner uiteraard laten meewerken in uw BV. Dat kan tariefsmatig voordelen hebben. Bestaat er tussen u en uw partner geen gezagsverhouding zoals bij andere werknemers, dan hoeven geen premies werknemers-verzekeringen te worden ingehouden en is uw partner ook niet verzekerd.
Is er wel een gezagsverhouding en verschilt de positie van uw partner niet of nauwelijks van die van de overige werknemers, dan zullen wel premies werknemersverzekeringen moeten worden ingehouden en is uw partner ook verzekerd. Let op: U bent als werkgever verplicht bij ziekte de eerste twee jaar zelf door te betalen (dat risico wordt vrijwel altijd verzekerd). De hoogte daarvan is 70% en tenminste het minimumloon (als dat hoger zou zijn dan die 70%).

In het geval dat u directeur/DGA bent en u laat uw partner voor u werken, dan ligt het voor de hand dat er geen gezagsverhouding is (die is tussen echtgenoten, fiscale partners e.d. niet zo aannemelijk). In beginsel dus geen premies werknemersverzekeringen, tenzij uw partner in feite gelijk te stellen is aan de overige werknemers. Bij twijfel kan het raadzaam zijn contact op de nemen met de Belastingdienst.

Een DGA is uiteraard nooit verplicht verzekerd.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA