Gebruikelijk loon, DGA,voorbeeld, Vrij Beroep Advies, belastingadviseur, accountant, administratiekantoor, administratie, Amsterdam, Huizen,Utrecht, Gooi, Almere

Gebruikelijk loon

Als DGA bent u wettelijk verplicht een gebruikelijk loon op te nemen. Dat gebruikelijk loon is de hoogste van navolgende drie bedragen:

1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
2. Het hoogste loon van de werknemers in dienst van het lichaam en daarmee verbonden lichamen.
3. € 45.000.

Is er geen meest vergelijkbare dienstbetrekking, dan kan men gebruik maken van de zogeheten afroommethode. Voorheen ging het om een soortgelijke dienstbetrekking. Reden aan te nemen dat de afroommethode minder snel in beeld zal komen. In de jurisprudentie is inmiddels bevestigd dat als er een vergelijkbare dienstbetrekking is, de afroommethode niet in beeld komt.

De formule die men voor de afroommethode wel gebruikt is:
Netto-winst +
Vennootschapsbelasting+
Uw salaris, pensioen en andere emolumenten.

De uitkomst van deze optelsom zou in een eenmanszaak uw bruto winst uit onderneming zijn.

Voorbeeld gebruikelijk loon

Gebruikelijk loon
Netto winst BV   80.000
Ten laste van winst gekomen vennootschapsbelasting 20%   20.000
Ten laste van winst gekomen DGA-salaris   60.000
Winst exclusief salariskosten en winstbelasting 160.000

De formule die men hanteert is dat men de bruto-winst, in dit geval 160.000, afroomt met 20%. De uitkomst wordt dan 80% van 160.000 = 128.000. Daarvan moet minimaal 75% worden doorgestoten als salaris of wel 75 % x 128.000 = 96.000.
In dit voorbeeld is het gebruikelijk loon dus te laag vastgesteld en vereist aanpassing. Het staat u vrij om de hoogte van het toe te kennen gebruikelijk loon vooraf met de fiscus af te stemmen. 

Het komt ook wel voor dat de winst wordt afgeroomd met 10%. De uitkomst zou dan nog nadeliger uitpakken, want uw salaris plus emolumenten zouden dan moeten uitkomen op 160.000 x 90% x 75% = 108.000.

De BV zou in dit voorbeeld uiteraard een stuk minder interessant worden.

De Hoge Raad, 17-9-2004, nr. 38378, heeft zich overigens alleen uitgelaten over voormelde afroommethode bij een eenmans-BV. De afroommethode kan niet worden toegepast als de hoogte van het winstaandeel van de DGA mede wordt bepaald door de werkzaamheden van andere partners en personeel van het samenwerkingsverband, Hoge Raad 9-11-2012.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA