Ondernemen vanuit een BV: Holdingstructuur of één BV?

Ondernemen vanuit een BV

U kunt uw onderneming ook drijven door middel van een BV. Meestal wordt er een holding-BV en een werk-BV opgericht. De holding-BV wordt dan gebruikt als 'spaarpot'. Latere verkoop van de werk-BV (met winst) kan dan met toepassing van de deelnemingsvrijstelling onbelast blijven.

Holdingstructuur of één BV?

Voor vrije-beroepers die in feite alleen werken en dus geen 'echte' onderneming hebben met personeel en substantiële activa/passiva heeft een holdingstructuur niet zo veel zin. Dat is alleen anders als de werkmaatschappij niet zozeer (persoonlijke) diensten verleent, maar producten verkoopt - een handels-BV is makkelijker te verkopen dan een diensten-BV.
Vrije beroepers kunnen dus in de regel met één BV volstaan. Dat scheelt ook in de kosten en de complexiteit van de structuur. Die complexiteit is wel deels te ondervangen door een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en eventueel omzetbelasting aan te gaan. Voor die heffingen is er dan maar één belastingplichtige, te weten de holding.
Laat u hierover goed voorlichten. Een holdingstructuur kan altijd nog worden opgezet als u al een BV heeft en is in het begin vaak helemaal niet nodig.

Aansprakelijkheid

De BV kan uw aansprakelijkheid beperken, zodat uw privé-vermogen niet zo snel in de risicosfeer komt. Daarbij verdient aantekening dat men vrij gemakkelijk door de BV heen kijkt naar de aandeelhouder/directeur. Dat is zeker het geval als sprake is van wanbestuur. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat banken e.d. vrijwel altijd eisen dat u zich ook in privé mee verbindt voor de verbintenissen die de BV aangaat (leningen e.d.).
Over het algemeen wordt er in dat geval een beroepsaansprakelijkheids-verzekering afgesloten. Dat kan in de privé-sfeer evengoed als vanuit een BV. Bent u dus in staat uzelf goed te verzekeren tegen beroepsfouten, dan is de BV vanuit aansprakelijkheidsoogpunt niet nodig. Wij adviseren elke vrije beroeper om zo mogelijk een dergelijke verzekering af te sluiten.

Verder lezen......

- Wat is het omslagpunt voor een BV?
- Let goed op de gebruikelijk-loonregeling.
- Meewerken van de fiscale partner in de BV.
- Salaris, dividend, lening.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA