Rechtsvorm kiezen voor uw onderneming: eenmanszaak, firma, maatschap, BV, stichting

Keuze rechtsvorm

Ondernemers moeten voor hun onderneming een bepaalde rechtsvorm kiezen. In de praktijk zal het gaan om de volgende rechtsvormen:
- eenmanszaak
- vennootschap onder firma (waaronder de man/vrouw firma en de     commanditaire vennootschap)
- maatschap
- BV (besloten vennootschap)
- stichting

Verder bestaan er ook nog de NV (naamloze vennootschap) en de coöperatieve vereniging (de coöperatie), maar deze zijn voor vrije beroepers minder interessant. Belangrijke overwegingen bij uw keuze zijn: 

Met wie gaat u een onderneming voeren?

Gaat u alleen een onderneming voeren, dan kunt u voor een eenmanszaak of een BV kiezen. Voert u de onderneming met anderen, dan kunt u kiezen voor een firma, maatschap of BV. Als u met uw partner een onderneming drijft, kunt u ook kiezen voor een bijzondere variant op de firma: de man/vrouw-firma. 

Overwegingen rond B.V.

1. Is winst lager dan € 250.000? B.V. doorgaans niet voordeliger.
2. Investeringsbehoefte groot? Is B.V. een optie.
3. Aansprakelijkheid bestuurder B.V. is beperkter dan bij eenmanszaak, maatschap e.d.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA