Vrij Beroep Advies - Interview met Gé Spees

Gé Spees

Bakker & Spees Software

Op een prachtige locatie aan de Prinsengracht te Amsterdam huist Bakker & Spees, software-ontwikkelaars voor GWW- en Groenvoorziening. Overigens niet lang meer. Het huidige pand wordt te klein, en binnenkort gaat het bedrijf over naar een monumentaal pand aan het Entrepotdok. 

Bakker & SpeesDe zaken gaan goed, al sinds de oprichting in 1988 toen Marius Bakker en Gé Spees hun krachten bundelden om gebruiksvriendelijke softwareprogramma’s te ontwikkelen voor de GWW (Grond- Weg- en Waterbouw) en Groensector. Het kleine aanbod van programmatuur was in die tijd vaak onnodig complex voor de gebruiker.

Dat merkte Gé Spees al eerder, toen hij in 1987 ging werken in het hoveniersbedrijf van zijn vader, die door een ongeval een tijdlang was uitgeschakeld. De administratie was zo rommelig, dat Gé besloot deze goed op poten te zetten met behulp van aangepaste software. Die software was MB-boek, een boekhoudprogramma dat was ontwikkeld door Marius Bakker, een vriend van de Hogere Tuinbouwschool. Gé ontwikkelde deze verder vanuit de visie en behoeften van de gebruiker, die hij in die tijd zelf was. Zo werd het mogelijk om op een gebruiksvriendelijke manier zowel de urenregistratie, facturering als boekhouding bij te houden. Toen zijn vader uiteindelijk weer het bedrijf kon overnemen, raakte hij zo enthousiast over de software, dat hij allerlei collega’s erover vertelde. Bakker en Spees konden aan de slag.

Aanvankelijk had Bakker & Spees vooral hoveniersbedrijven en architecten als klanten, maar gaandeweg breidde de klantenkring zich uit tot de gehele buitenruimte: van provincies en gemeenten tot energiebedrijven, aannemers, ingenieurs, adviesbureaus, scholen, installateurs en sloop- en bouwbedrijven. Het uitgebreide software-pakket omvat inmiddels onder andere RAW-Bestek, -Calculatie, -Administratie en -Nacalculatie, en diverse RAW-koppelingen, waaronder koppelingen met AutoCad, Excel, en met CS Project voor het maken en analyseren van projectplanningen. Kortom, Bakker & Spees adviseert in het gehele traject van het geautomatiseerd aanbesteden en opdrachtverlenen in het infrabouwproces.

Gé SpeesEen meer recent product waar Bakker & Spees mee werkt is VISI. Gebrekkige communicatie bleek een groot knelpunt in de bouwpraktijk. Begin 1998 kwam een aantal organisaties uit de bouwsector tot het plan om afspraken te formuleren over communicatie tussen partners in bouwprojecten. Dit plan vormde de start van wat nu in de sector bekend staat als ‘VISI’. Bakker & Spees werkt samen met bouwbedrijven en het CROW ( het kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte) aan de ontwikkeling van standaarden voor digitale communicatie tussen projectpartners. VISI blijkt in de praktijk een zeer doelmatig protocol om gestructureerde communicatie mogelijk te maken. Bakker & Spees koestert dan ook hoge verwachtingen van VISI.

Gé Spees en Marius Bakker deden aanvankelijk zelf de volledige administratie van hun bedrijf. Maar sinds de oprichting is de onderneming alleen maar gegroeid. “We hebben inmiddels een binnen- en buitendienst van in totaal 16 vaste medewerkers. Daarnaast werken er nog gemiddeld 3 freelancers. Dat is ook de reden dat we naar ons nieuwe pand gaan”, zegt Gé. Door de groei van het bedrijf was er geen tijd meer om alle fiscale zaken in eigen hand te houden. Bakker & Spees doet nu nog wel zelf de boekhouding en loonadministratie omdat zij daar graag direct zicht op willen houden, maar laat de jaarrekening en aangiften verzorgen door Vrij Beroep Advies. “Wij zijn uitstekend begeleid bij de overgang naar de BV-structuur. Toen Marius in 2005 een andere weg wilde inslaan en het bedrijf verliet, heeft Mark Keijzer ons perfect geholpen bij de goodwill-bepaling en verdere financiële afwikkeling van de aandelenoverdracht” aldus Gé. “Wij waarderen de informele bedrijfscultuur en het directe contact met Vrij Beroep Advies. Want ook in ons bedrijf hechten wij veel waarde aan een persoonlijk contact met onze klanten.”

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA