ondernemersdashboard | Belastingadviseur, accountant, administratiekantoor, loonadministratie: Amsterdam, Laren, Utrecht

Ondernemersdashboard: BoardsEye

BoardsEye is een nieuw initiatief voor ondernemers die behoefte hebben aan meer inzicht in de bedrijfsvoering en verlichting van de administratieve lasten.

BoardsEye neemt uw administratie geheel of gedeeltelijk over. Daarbij stellen wij een online dashboard ter beschikking met financiële informatie inclusief benchmarks, maar ook operationele informatie en prestatie-indicatoren.

Voor de operationele informatie en prestatie-indicatoren sluiten we aan op de branche-software. Zo beschikt u altijd en overal over de benodigde actuele informatie.

Kijk voor meer informatie op www.boardseye.nl

BoardsEye

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA