werkruimte op de zaak | Belastingadviseur, accountant, administratiekantoor, loonadministratie: Amsterdam, Huizen, Utrecht

Werkruimte op de zaak

In sommige gevallen is het mogelijk de werkruimte op de zaak te zetten. Het moet dan gaan om een ruimte die niet opgaat in het grotere geheel van de eigen woning. Een tot werkruimte verbouwde slaapkamer kan dus niet op de zaak gezet worden. Een in de tuin staande en tot kantoor verbouwde garage kan wel op de zaak gezet worden. Daar zijn, anders dan gedacht, geen bijzondere formaliteiten voor nodig, zoals de gang naar een notaris. Als criteria voor de vraag of de werkruimte zelfstandig genoeg is om op de zaak te zetten kunt u dezelfde criteria aanhouden die de fiscus stelt aan 'zelfstandigheid'; zie bij werkruimte privé.
Of het verstandig is om een daarvoor in aanmerking komende werkruimte op de zaak te zetten is een andere kwestie. Hoewel u daarmee veel kosten wel aftrekbaar maakt (ook inrichtingskosten e.d.), zult u er rekening mee moeten houden dat u ooit over het verschil tussen de werkelijke waarde van die werkruimte en de boekwaarde op de balans zult moeten afrekenen.
Deze afrekening moet plaatsvinden bij het staken van de onderneming. Daarvan is sprake als u ophoudt met ondernemen, om wat voor reden ook. Zet u de onderneming elders voort, dan kan die 'stakingswinst' van bijvoorbeeld € 50.000 mogelijk worden ondergebracht in een herinvesteringsreserve. Is evenwel sprake van een echte staking, dan moet het gehele bedrag van € 50.000 tot de winst worden gerekend. U heeft dan recht op de stakingsvrijstelling, maar deze bedraagt slechts € 3.680. Valt u in het stakingsjaar (nog) in de toptarieven (52%), dan kost het stoppen met ondernemen dus gelijk 52% van (50.000 - 3.680) ofwel € 24.086.
U mag overigens wel rekening houden met de MKB-winstvrijstelling van 14%, dus het toptarief van 52% komt dan lager uit (op 86% van 52% = 44,72%).

Men spreekt in dit geval ook wel over afrekening van de 'capital gain' (vermogenswinst).

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA