Aftrekposten: normale bedrijfskosten

Normale bedrijfskosten (geen uren-eis)

Hieronder staat een overzicht van veel voorkomende aftrekposten, met name die in het vrije beroep. Achter sommige kosten staat een %-teken. Dat houdt in dat in sommige gevallen (bijvoorbeeld kantoor aan huis) slechts een bepaald percentage fiscaal aftrekbaar is. Commercieel komen deze kosten uiteraard wel ten laste van de winst. De fiscus merkt deze echter aan als beperkt of helemaal niet aftrekbaar. Zie daarvoor uitgebreider de webpagina fiscale aftrekbeperkingen.
Het spreekt voor zich dat de lijst met normale bedrijfskosten vrijwel eindeloos is uit te breiden, afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent.

Meestal worden de kosten in verzamelrubrieken samengevat:

Inkoopkosten
Inkoopmaterialen
Diensten derden
Licentiekosten

Personeelskosten
Netto-salarissen
Loonheffing en Bedrijfsvereniging
ZVW-premie
Pensioenfonds personeel
Ziekengeldverzekering personeel
Arbodienst
Kantinekosten
Overige personeelskosten

Afschrijvingen 
Afschrijving verbouwing
Afschrijving machines en installaties
Afschrijving computers
Afschrijving vervoermiddelen
Afschrijving inventaris

Verkoopkosten
Representatie en relatiegeschenken(%)
Diners en lunches(%)
Verblijfkosten(%)
Promotiekosten
Reclamemateriaal
Sponsoring
Acquisitiekosten

Vervoerskosten
Openbaar vervoer en taxi
Vliegkosten
Brandstof auto
Onderhoud auto
Autoverzekering
Parkeerkosten
Wegenbelasting
Overige autokosten (wassen, ANWB e.d.)
Autokostenvergoedingen

Huisvestingskosten
Huur
Gas, electra en water
Locale heffingen
Inrichtingskosten/kleine aanschaffingen
Overige huisvestingskosten

Kantoorkosten
Telefoonkosten
Mobiele telefoon
Boodschappendienst
Computerkosten
Internetkosten
Software
Bureaukosten
Wachtkamerlectuur
Vakliteratuur
Lidmaatschappen en abonnementen
Cursuskosten
Portikosten
Drukkosten
Verzendkosten
Administratiekosten
Advertentiekosten

Diverse kosten
Verzekeringen
Congreskosten(%)
Pensioenfonds ondernemer/fiscale oudedagsreserve
Kamer van Koophandel
Overige kosten

Financiële baten en lasten
Incassokosten
Rente geldleningen
Bankkosten en creditrente
Afrondingsverschillen
Dubieuze debiteuren
Valutaverschillen
Betalingskorting debiteuren
Betalingskorting crediteuren

Kosten voorraad
Voorraadbreuk
Voorraadverschillen

De meeste administratieprogramma's bieden de mogelijkheid om het aantal kostenrekeningen vrijwel eindeloos uit te breiden en/of aan te passen. Wij adviseren daarin enigszins terughoudend in te zijn. Kostenposten waarop per jaar niet meer dan een € 100 - € 250 geboekt wordt maken de administratie nodeloos ingewikkeld en voegen ook nauwelijks extra informatie toe. Dat soort kosten kan beter onder 'Overige kosten' of iets dergelijks geboekt worden.
 

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA