Mkb winstvrijstelling: aftrekpost voor elke ondernemer, 14% Vrij Beroep Advies te Amsterdam, Utrecht, Huizen

MKB winstvrijstelling

Elke ondernemer heeft recht op de MKB-winstvrijstelling: een aftrekpost van een vast percentage (14%) van de winst. 

Het percentage wordt berekend over de winst die overblijft na toepassing van de ondernemersaftrek.

De hoogte van de MKB-winstvrijstelling is uiteraard van grote invloed op de vraag of een BV nog wel zo aantrekkelijk is. Dat scheelt niet zo gek veel met het gecombineerde tarief van vennootschaps- en dividendbelasting, waarbij ook nog eens rekening te houden is met de hogere kosten die een BV met zich meebrengt. Zie hiertoe ook Omslagpunt BV.

Let op!
Voor vrije beroepers, die doorgaans geen kapitaalintensief beroep uitoefenen, is het uit fiscaal oogpunt maar zelden zinvol om in een BV te gaan zitten in plaats van in een eenmanszaak, maatschap of v.o.f.
Als de BV als spaarpot wordt gebruikt, kan het nog enige zin hebben. Andere overwegingen kunnen 'aanzien' zijn of beperking van de aansprakelijkheid. Voor kapitaalintensieve ondernemingen ligt dit vanzelfsprekend anders.

Als u verreweg het grootste deel van uw BV-winst als loon moet opnemen, dan wordt het nut van de BV uiteraard een stuk kleiner. Overleg daarover met uw adviseur.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA