Aftrekposten voor alle ondernemers. Vrij Beroep Advies te Amsterdam, Utrecht, Huizen

Aftrekposten voor alle ondernemers

De aftrekposten die voor alle ondernemers gelden en waarvoor het urencriterium niet vereist is, zijn de volgende:

1. Normale bedrijfskosten
2. Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
3. MKB-winstvrijstelling

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA