Vergelijking meewerkbeloning en man/vrouw-firma. Vrij Beroep Advies Amsterdam, Utrecht, Huizen

Vergelijking meewerkbeloning en man/vrouw-firma (cijfers 2017)

In onderstaande tabellen wordt er van uitgegaan dat de meewerkende echtgenoot/fiscale partner tenminste 1.225 uur werkt in de onderneming en de meewerkbeloning even hoog is als het winstaandeel. Omdat er sprake is van 'meewerken' hebben we het winstaandeel gemaximeerd op 40%. Met de startersaftrek wordt geen rekening gehouden, nu deze maar 3 jaar geldt en relatief van gering belang is.

Uit de tabellen is zonder veel moeite op te maken dat een man/vrouw-firma voordeliger is dan een meewerkbeloning, als de meewerkende echtgenoot aan de ureneis (1.225 uur) voldoet. Komt de meewerkende echtgenoot niet toe aan de ureneis (dus geen zelfstandigenaftrek), dan zullen de meerkosten van een man/vrouw-firma niet opwegen tegen de simpele meewerkbeloning.
 

De meewerkaftrek is in feite geen optie.

Man/vrouw-firma of -maatschap bij winst € 100.000 (cijfers 2017)
 

Firmant
80%

Firmant 20% Firmant 75% Firmant 25% Firmant 70% Firmant 30% Firmant 60% Firmant 40%
Winst   80.000    20.000   75.000   25.000   70.000   30.000   60.000   40.000
Zelfst. aftrek    7.280    7.280     7.280    7.280     7.280     7.280     7.280    7.280
MKB-vrijstelling  10.181    1.781     9.480    2.480     8.780     3.180     7.380    4.580
Belastbare winst  62.539  10.939   58.240   15.240   53.940   19.540   45.340   28.140
IB/ZVW  25.838       591   23.697        915   21.557     2.719

  18.624

   7.336
Netto    54.162   19.409   51.303   24.085   48.443   27.281   41.376  32.664
Samen netto     73.571     75.388     75.724    74.040
Meewerkbeloning
 

Firmant 80%

Meewerk-beloning Firmant 75% Meewerk-beloning Firmant 70% Meewerk-beloning Firmant 60% Meewerk-beloning
Winst   80.000     20.000   75.000     25.000   70.000     30.000   60.000     40.000
Zelfst. aftrek     7.280       -    7.280        -    7.280        -    7.280       -
MKB-vrijstelling   10.181       -    9.480        -
 
   8.780        -    7.380       -
Belastbaar inkomen  62.539    20.000  58.240     25.000   53.940     30.000   45.340

    40.000

IB/ZVW  25.838     2.944  23.697      5.463   21.557      8.012   18.624     13.383
Netto  54.162   17.056  51.303     19.537   48.443    21.988   41.376     26.617
Samen netto     71.218       70.840      70.431       67.993
Met meewerkaftrek 3% (tussen 1.225-1.700 uur per jaar)
  Firmant 100% Mee-werker Firmant 100% Mee-werker Firmant 100% Mee-werker Firmant 100% Mee-werker
Winst   100.000  -                           

Zelfst.aftrek

     7.280 -                            
Meewerkaftr.      3.000 -            
MKB-vrijstelling    12.560 -            
Belastbare winst    77.160 -              
IB/ZVW    35.210              
Netto    64.790              

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA