Meewerkbeloning. Vrij Beroep Advies, administraties, jaarrekeningen, aangiften, fiscaal advies te Amsterdam, Utrecht en Huizen.

Meewerkbeloning

Bij het geven van een meewerkbeloning lager dan € 5.000 per jaar kunt u als ondernemer niets aftrekken en hoeft uw echtgenoot niets aan te geven. In feite hevelt u dan privé-geld over van u zelf naar uw echtgenoot. Fiscaal blijft dit allemaal zonder betekenis.

Is de meewerkbeloning hoger dan € 5.000, dan moet u er op letten dat de beloning niet-onzakelijk (d.w.z. te hoog) is. Of dat het geval is, kunt u eenvoudig bepalen door te beoordelen of men in de markt dit soort bedragen betaalt voor werkzaamheden zoals die worden verricht door uw echtgenoot. Is er geen sprake van een dienstverband, bijvoorbeeld omdat de gezagsverhouding in feite ontbreekt en overigens de arbeidsverhouding in overwegende mate wordt beheerst door de familieverhouding, dan hoeft u verder geen loonheffingen e.d. in te houden. Het door u betaalde bedrag is aftrekbaar van de winst en uw echtgenoot moet dit bedrag in de aangifte vermelden als 'Resultaat overige werkzaamheid'.
Let op: uw echtgenoot is over dat bedrag naast inkomstenbelasting ook premie ZVW verschuldigd. Deze premie bedraagt 5,4% en wordt berekend over een maximaal premie-inkomen van €53.701 (in 2016 was dat € 52.763).

Is wel sprake van een dienstverband (er is een gezagsverhouding, er wordt loon betaald), dan moeten er wel inhoudingen plaatsvinden. Hiervan zal sneller sprake zijn als uw echtgenoot werk doet dat ook door anderen op gelijke wijze in de onderneming wordt gedaan. Dit komt in de praktijk natuurlijk wel voor - de meeste ondernemers geven er natuurlijk de voorkeur aan om hun echtgenoot niet te 'verlonen', omdat dit extra administratieve rompslomp en kosten met zich meebrengt. Zeker in het geval van een echtgenoot kan dikwijls vrij eenvoudig worden aangetoond dat de familieverhouding van grote betekenis is (uw echtgenoot doet bijvoorbeeld ook 's avonds of in het weekend werk voor uw onderneming, iets wat de meeste normale werknemers niet zullen doen).

Kiest u voor toepassing van de meewerkbeloning hoger dan € 5.000, dan adviseren wij dit bedrag per maand te betalen. Omdat uw echtgenoot in dit geval niet in loondienst is, kan betaling van vakantiegeld beter achterwege blijven. Zo wekt u ook niet de indruk dat in feite sprake is van een (echt) dienstverband. Kortom, u werkt dan met een lumpsum.

Het grote voordeel van de meewerkbeloning is dat deze direct in mindering komt op uw mogelijk tegen toptarief belaste inkomen. Daarnaast is deze regeling, zeker vergeleken met een man/vrouw-maatschap, zeer eenvoudig toe te passen. Blijft u echter letten op de zakelijkheid van de overeengekomen beloning. 

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA