Samenwerking man/vrouw c.q. fiscale partners

Samenwerking fiscale partners

Wanneer de echtgenoot, of ruimer: de fiscale partner, meewerkt in uw onderneming kunt u hem/haar in principe op drie manieren belonen voor de verrichte arbeid.

1. Meewerkbeloning geven
2. Aangaan man/vrouw-firma of -maatschap
3. Toepassen meewerkaftrek

De meewerkaftrek is al besproken bij de ondernemersaftrek. De meewerkaftrek is eenvoudig toe te passen en dat is dan ook zo ongeveer het enige voordeel. De aftrek zelf is in feite te verwaarlozen, zeker als je kijkt naar het aantal uren dat nodig is voor toepassing van die aftrek. Komt de meewerkende echtgenoot/fiscale partner toe aan het urencriterium (minimaal 1.225 uur meewerken), dan is een man/vrouw-firma het voordeligst.

Wij hebben de effecten van de drie verschillende beloningsvormen op de belastbare winst voor u op een rijtje gezet in tabellen.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA