willekeurige afschrijving starters, startersaftrek, vergelijking willekeurige afschrijvingen | Belastingadviseur, accountant, administratiekantoor, loonadministratie: Amsterdam, Laren, Utrecht

Willekeurige afschrijving starters

Een starter mag willekeurig afschrijven op de bedrijfsmiddelen waarin hij heeft geïnvesteerd in het jaar waarin voor hem de startersaftrek geldt, plus het daaraan voorafgaande jaar, waarin hij nog niet de zelfstandigenaftrek genoot (dus niet aan de vereiste 1.225 uren toe kwam, maar al wel ondernemer was). 

Het maximum bedrag aan investeringen bedraagt € 306.931 (in 2013 idem). 

De willekeurige afschrijving geldt niet voor bedrijfsmiddelen waarop uit andere hoofde al willekeurig wordt afgeschreven. Te denken is bijvoorbeeld aan afschrijvingen vanaf juli 2013 in het kader van de economische stimulering. Voor een starter is het uiteraard beter om te kiezen voor de willekeurige afschrijving voor starters, omdat men dan echt vrij is in afschrijvingstempo. Een starter mag op basis van de starters-afschrijvingsregeling de hele investering in 1 jaar afschrijven, of in 2, 3 etc. jaren. Zodoende kun je dus beter plannen.

Let op: de willekeurige afschrijving geldt op verzoek (bij de aangifte) ook voor bedrijfsmiddelen die vanuit privé worden ingebracht in de onderneming.De afschrijvingstermijn begint dan te lopen vanaf het moment van ingebruikname. Kijk dus goed naar de waarde van de zaken die u voor uw onderneming gaat gebruiken.

Uitzonderingen op willekeurige afschrijving

Er is een hele rij bedrijfsmiddelen die niet kwalificeren voor deze aftrek. Hetzelfde geldt voor investeringsverplichtingen tussen naaste verwanten. Die lijst is gelijk aan die voor de investeringsaftrek. Zie aldaar onderaan de pagina.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA