Overige fiscale aftrekposten, willekeurige afschrijving starters, investeringsaftrek, starters, belastingadviseur, vergelijking Amsterdam, Huizen, Utrecht 2017

Overige fiscale aftrekposten (wel uren-eis)

Onder dit kopje treft u aan:

- willekeurige afschrijving starters
 

Deze aftrekpost is in feite een uitstelpost. Normaal schrijft u af over de gebruikstermijn van een bedrijfsmiddel. Dit betekent in bijvoorbeeld het geval van starters dat zij weliswaar in het eerste jaar gelijk een hele investering mogen afschrijven, maar het heeft wel tot gevolg dat er een jaar later niets meer op af te schrijven is. 

Het is soms voordeliger, afhankelijk van de hoogte van de winst, om de afschrijvingen te spreiden. 

Tip: Op bedrijfsmiddelen die willekeurig worden afgeschreven bestaat wel recht op de investeringsaftrek.

De willekeurige afschrijvingen kunnen tot een substantiële verlaging van de belastbare winst leiden en daarmee dus tot een betere liquiditeitspositie.

Let op: Willekeurige afschrijving starters geldt alleen als sprake is van een eenmanszaak, v.o.f. of maatschap (dus niet BV).

Voorbeeld samenloop willekeurige afschrijving starters en investeringsaftrek

Winst uit onderneming vòòr afschrijving € 45.000
Investeringen 2017 € 15.000
Normale afschrijftermijn 5 jaar

Willekeurige afschrijving starters en investeringsaftrek 2017
Omschrijving Winst bij normale afschr. Winst bij willekeurige afschr.
Winst    45.000       45.000
Afschrijving    -3.000 (15.000/5)    -15.000
Fisc. winst    42.000     30.000
ZA en SA    -9.403     -9.403
MKB-vrijst.      -3.976     -2.296
Inv. aftrek    -4.200     -4.200
Bel. winst   24.421     14.101
IB/PH/ZVW   10.431      5.913
Alg. heff.krt.    -2.042     -2.254
Arbeidskrt.      -3.030     -2.898
Te bet. IB/PH/ZVW     5.359         761
Netto inkomen   39.641    44.239


 

 

 

 

 

 

 

 

Het liquiditeitsvoordeel bedraagt in het investeringsjaar dus (44.239 -39.641 =) € 4.598.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA