Zelfstandigenaftrek en startersaftrek (urencriterium) 2017

Zelfstandigenaftrek en startersaftrek 2017

Een ondernemer die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op de zelfstandigenaftrek. De hoogte van de zelfstandigenaftrek bedraagt € 7.280 en is niet afhankelijk van de hoogte van de winst.

Op de startersaftrek bestaat recht als u recht hebt op de zelfstandigenaftrek en in één van de voorafgaande 5 jaren geen ondernemer was en niet vaker dan tweemaal de startersaftrek hebt genoten.

Kort gezegd: de eerste 3 jaar van uw ondernemerschap hebt u recht op de startersaftrek, daarna niet meer. De startersaftrek is een vast bedrag van € 2.123 dat bij uw zelfstandigenaftrek wordt geteld.

Er wordt bij de zelfstandigenaftrek onderscheid gemaakt tussen personen die bij het begin van het kalenderjaar nog geen 65 zijn en zij die dat wel zijn. De laatstgenoemden, de 65+-ers hebben recht op de helft van de op deze pagina genoemde bedragen aan zelfstandigen- en startersaftrek.

Met name bij lagere winsten is het een substantiële aftrekpost. 

Let op: Leidt de zelfstandigenaftrek tot een negatief inkomen, dan kan dit niet verrekend worden met ander box 1 inkomen. De niet verrekende zelfstandigenaftrek wordt dan maximaal 9 jaar doorgeschoven. Voor starters geldt dit niet, die kunnen dus wel verrekenen met ander box 1 inkomen (loon, uitkering etc.).

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA