startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid (gematigd urencriterium)

Start u een onderneming vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan is de startersaftrek beduidend hoger.

Hoogte startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
1e jaar   12.000
2e jaar    8.000
3e jaar    4.000

De aftrek kan niet hoger zijn dan de genoten winst. Het aantal uren dat gewerkt moet worden voor de onderneming bedraagt geen 1.225 uur, maar 800 uur. Rekeninghoudend met 7 weken vakantie per jaar komt dat neer op 800/45 weken = 17,77 uur per week.

Deze aftrek geldt niet voor 65-plussers.

Let op: De totale aftrek (starters- en zelfstandigenaftrek) kan niet méér bedragen dan de hoogte van de genoten winst. Het eventuele 'overschot' kan in de komende 9 jaren worden verrekend met winsten.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA