Stakingsaftrek Vrij Beroep Advies te Amsterdam, Utrecht, Huizen, Gooi

Stakingsaftrek (geen uren-eis)

Als u ophoudt met ondernemen (verkoop onderneming, stoppen met uw onderneming etc.), dan heeft u recht op de stakingsaftrek als u bij of met deze staking winst behaalt. De stakingsaftrek is nooit hoger dan de stakingswinst.
Stakingswinst bestaat kortweg uit de meerwaarde die in uw bedrijf aanwezig was op het moment van staken. Is er geen meerwaarde, dan heeft u ook geen recht op de stakingsaftrek. Om voor de stakingsaftrek in aanmerking te komen moet u wel tenminste 3 jaar een onderneming hebben gedreven.

De stakingsaftrek geldt niet per onderneming, maar per ondernemer en kunt u dus maar eenmaal in uw leven gebruiken. De hoogte is in de loop der jaren verlaagd tot het huidige niveau van € 3.630. 

Het deel van genoemde € 3.630 dat u niet gebruikt, kunt u later in uw leven alsnog gebruiken als u een volgende onderneming staakt.

De stakingsaftrek geldt alleen voor het staken van een gehele onderneming en dus niet bij het staken van een gedeelte van een onderneming. Bent u maat in een maatschap, dan bestaat uw onderneming grotendeels uit het maatschapsaandeel. De verkoop van het maatschapsaandeel zal dan ook in de regel kwalificeren als een staking waarvoor de stakingsaftrek geldt.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA