Meewerkaftrek, ureneis, urencriterium, samenwerking man vrouw, belastingadviseur, accountant, administratiekantoor, salarisadministratie, Amsterdam, Utrecht, Huizen, Gooi. Vrij Beroep Advies

Meewerkaftrek (uren-eis)

Werkt uw partner zonder beloning mee in uw onderneming, dan kunt u als ondernemer recht hebben op de meewerkaftrek. De meewerkaftrek is niet hoog, maar biedt wel het voordeel van de eenvoud. De hoogte van de meewerkaftrek wordt bepaald door het aantal uren dat uw partner meewerkt in de onderneming (en uiteraard door de hoogte van uw winst).

Meewerkaftrek 2017

uren gelijk aan of meer dan

maar minder dan

bedraagt de meewerk-aftrek
   525        875 1,25% van de winst
   875 1.225 2% van de winst
1.225 1.750 3% van de winst
1.750   4% van de winst

 

 

 

 

 

 

 


Stel dat uw winst € 200.000 bedraagt en uw partner werkt meer dan 1.750 uur mee, dan is de aftrek bij u 4% van € 200.000 is € 8.000. Dit is voor het aantal uren uiteraard bijzonder weinig. In de praktijk ligt het aantal meewerkuren meestal onder de 875. Dat betekent dat u maximaal aan meewerkaftrek 1,25% van € 200.000 kunt claimen ofwel € 2.500. Ook deze aftrek is in feite verwaarloosbaar.

Is het aantal uren substantieel, dan zal een man-vrouw maatschap meer voor de hand liggen, zodat u veel meer van uw toptarief (52%) kunt aftrekken. De winstverdeling moet uiteraard wel zakelijk zijn - zou u een derde ook een dergelijk winstaandeel geven voor het gedane werk? Of uw partner ook recht heeft op de ondernemersaftrek, hangt af van de vraag of geen sprake is van een ongebruikelijk samenwerkingsverband (en uiteraard van de vraag of zij aan de uren-eis voldoet). Zie hierover het onderdeel urencriterium.
Twee kanttekeningen hierbij:
1. Andere maat moet wel ZVW-premie betalen.
2. Toptarief is in feite niet 52% van winst, maar rekeninghoudend met MKB-winstvrijstelling van 14% is dit 86% van 52% ofwel 44,72%. 

Het is overigens ook mogelijk om uw partner op de loonlijst te zetten. Er moet dan sprake zijn van een gezagsverhouding (die tussen partners vaak niet aanwezig wordt verondersteld) en er moet loon betaald worden. Zie over de alternatieve beloningsvormen uitgebreider de paragraaf samenwerking m/v. Aldaar vindt u ook de eenvoudiger 'meewerkbeloning'.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA