Bijtelling auto van de zaak 2017

Bijtelling 2017

Als u een auto van de zaak meer dan 500 km per jaar privé gebruikt, dan moet u een bepaald percentage van de cataloguswaarde (inclusief BTW) bij uw winst tellen. Deze bijtelling is in feite niet meer dan een door de wetgever verzonnen idee over de waarde van uw privé-gebruik. Die wordt voor een standaardauto gesteld op 22% van de nieuwwaarde. Natuurlijk erg absurd als het gaat om een tweedehands auto die voornamelijk zakelijk wordt gebruikt. 
Rijdt u veel meer aan privé-kilometers dan wordt gedekt door de bijtelling, dan mag de inspecteur een hoger percentage bijtellen. De bewijslast daarvoor ligt bij hem. Daar komt het in de praktijk trouwens zelden tot nooit van. Rijdt u daarentegen veel minder privé-kilometers dan qua waarde overeenkomt met de bijtelling, dan mag u niet minder bijtellen.

Nieuw of tweedehands

Bij een nieuwe auto valt de bijtelling ongeveer weg tegen de afschrijving, dus dan heeft u alle overige kosten in feite effectief in aftrek op uw winst. Is de auto tweedehands, dan is de afschrijving lager, of zelfs heel laag, en is de bijtelling soms hoger dan het totaal van al uw autokosten. Overigens hoeft u nooit meer bij te tellen dan er werkelijk aan autokosten is. Maar in dat geval is het uiteraard zinloos de auto op de zaak te zetten en kunt u beter de auto privé houden en 19 cent per zakelijke kilometer aftrekken.

Voor oldtimers geldt een bijzondere regeling, te vinden op de site van de fiscus.

Tabel percentage bijtelling 2017

Categorie

CO2-uitstoot in gram per kilometer

4% bijtelling

0

22% bijtelling

meer dan 0

In 2017 is het normale percentage verlaagd van 25 naar 22. Is uw auto voor het eerst op naam gesteld vóór 2017, en gold voor die auto de 25%-bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling van toepassing.

Bijtelling vermijden

U kunt de bijtelling ook vermijden als u met behulp van een rittenadministratie of anderszins kunt aantonen dat u de auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden gebruikt. De bewijslast ligt dus bij u. Anders dan wel gedacht wordt, hoeft u die rittenadministratie niet jaarlijks te overleggen aan de fiscus. Bewijstechnisch bent u bij controle uiteraard wel het beste gedekt als u over een dergelijke administratie beschikt.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA