Auto van de zaak

Auto van de zaak

Als u de auto op de zaak zet, mag u alle kosten die verband houden met die auto aftrekken, ook de kosten die in het buitenland zijn gemaakt. De belangrijkste kostenposten zijn:

- afschrijving aanschafwaarde (doorgaans 5 jaar, met restwaarde)
- verzekering (allrisk)
- brandstof
- onderhoud, olie e.d.
- motorrijtuigenbelasting
- tol- en veergelden
- rente financiering (indien van toepassing)

Het nadeel van een auto van de zaak is dat u een bepaald percentage van de cataloguswaarde (inclusief BTW) bij uw inkomen moet tellen als u meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt. Lees hier meer over onder Bijtelling.

BTW

BTW-ondernemers mogen ook de aankoop-BTW terugvorderen. Daar staat tegenover dat die afgetrokken BTW jaarlijks moet worden gecorrigeerd met een bedrag ter grootte van 2,7% van de cataloguswaarde. Voor auto's ouder dan 5 jaar is de bijtelling 1,5% van de cataloguswaarde.

Die bij te tellen BTW moet in het laatste aangiftetijdvak van elk jaar worden aangegeven.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA