Administratie en bankrekening

Belang zakelijke bankrekening

Een afzonderlijke zakelijke bankrekening naast uw privé-bankrekening is zeer aan te raden. Het grote voordeel daarvan is dat u zaak en privé veel beter gescheiden kunt houden. Voor degene die de administratie verzorgt heeft het als groot voordeel dat hij niet tussen alle privé-uitgaven hoeft te zoeken naar zakelijke uitgaven. In gevallen dat u twijfelt of iets privé of zakelijk betaald moet worden, kunt u het beste via de zakelijke rekening betalen. Wij beoordelen later dan wel of het inderdaad gaat om een zakelijke uitgave. Te denken is in dit verband aan horeca-uitgaven en uitgaven voor apparatuur en andere zaken die mogelijk zowel privé als zakelijk worden gebruikt.

Tenslotte is het ook bij de digitale aanlevering van bankbestanden handig als alleen maar de zakelijke bankrekening hoeft te worden ingelezen. Zie hierover de paragraaf digitale aanlevering gegevens.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA