Uitbesteden van de administratie

Uitbesteding administratie

Veel ondernemers besteden hun administratie uit aan een administratie- of accountantskantoor. Op die manier houden ze meer tijd over voor hun 'core business' en hoeven zij zich niet te verdiepen in alle regelgeving rond administraties en belastingen. Vanzelfsprekend verzorgt Vrij Beroep Advies voor zijn relaties ook de volledige administratie. Met de voortschrijdende digitalisering wordt een al te uitgebreide voorbereiding door de relatie minder belangrijk.

Zelf doen?

Concept-administraties van de hand van de ondernemer zelf leiden vaak tot dubbel werk, omdat de consulent toch alles zal moeten nalopen op eventuele omissies of fouten. Bij zeer eenvoudige administraties kan dit anders zijn. Bovendien sluiten de gebruikte software-paketten niet altijd op elkaar aan.
Beginnende ondernemers voeren dikwijls een administratie in Excel. Voor zeer kleine administraties kan dit een optie zijn, maar 'foolproof' is Excel niet dus controle blijft noodzakelijk (soms zelfs op functie-niveau). Wij adviseren dan ook Excel niet te gebruiken als de administratie omvangrijker wordt. 

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA