Digitale bankmutaties aanleveren voor administratie, mt940

Digitale aanlevering gegevens

De laatste jaren heeft het internetbankieren een grote vlucht genomen. Dat heeft ook gevolgen gehad voor de verwerking van bankgegevens in de administratie. In plaats van het overtypen van de zakelijke bankrekening in de administratie (het 'inboeken') kunnen nu de mutaties op de bankrekening direct worden ingelezen in de administratiesoftware. Uiteraard moeten de mutaties dan nog wel voorzien worden van een grootboekcode (om wat voor soort kosten of uitgaven gaat het?), maar de datum, omschrijving en het bedrag zijn dan al voor-ingevuld. 

Doorgaans is het format dat bij de bank gedownload wordt een zogeheten MT940 bestand.

Vrij Beroep Advies stuurt in januari aan alle daarvoor in aanmerking komende relaties een email met verzoek tot het downloaden van de kalenderjaar mutaties. U kunt het mutatiebestand opslaan op bijvoorbeeld het bureaublad en vervolgens per email aan ons verzenden.

Zie ook de pagina Boekhoudkoppeling voor nog eenvoudiger methoden voor gegevensaanlevering.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA