Bewaarplicht: Hoe lang moet je je administratie bewaren

Bewaarplicht

Elke ondernemer is verplicht om een boekhouding te voeren en de daaraan ten grondslag liggende gegevens 7 jaar te bewaren. De administratie moet zodanig zijn ingericht dat de inspecteur een en ander binnen een redelijke termijn kan controleren.

Als geen administratie wordt gevoerd (of ernstige mankementen vertoont) kan dit leiden tot het opleggen van een ambtshalve aanslag. Daarbij doet de inspecteur een (doorgaans hoge) schatting van het inkomen en moet u bewijzen dat die schatting te hoog is. Dat bewijs is uiteraard moeilijk te leveren als er geen administratie is bijgehouden. 

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA