Administratie en boekhouding voor ondernemers. Vrij Beroep Advies te Amsterdam, Utrecht en Huizen NH 2014

Administratie - Boekhouding

Geordende administratie en bewaarplicht

Elke ondernemer is wettelijk verplicht om een ordelijke administratie bij te houden en deze zeven jaar te bewaren, plus de duur van het verkregen uitstel. Onder 'administratie' wordt vanuit fiscaal oogpunt zeer veel verstaan. Alle boeken, bescheiden, computerbestanden en dergelijke vallen onder het begrip. Onder 'boekhouding' verstaan we vooral het ordenen van alle financiële gegevens die nodig zijn om een jaarrekening te maken.

Uiteraard heeft u ook zelf belang bij een goed georganiseerde administratie. Meestal weet men wel ongeveer wat men verdient of dat het goed of slecht gaat met de onderneming, maar dit is bijvoorbeeld voor een bank over het algemeen niet voldoende.

Vrij Beroep Advies streeft er naar zoveel mogelijk in de actualiteit te werken, wat betekent dat we jaarrekeningen e.d. zo spoedig mogelijk na het jaareinde willen afronden. In de praktijk komt het ook vaak voor dat we al lopende het jaar administraties inboeken. Dat is voor BTW-administraties meestal verplicht (meestal per kwartaal of, op verzoek belastingplichtige, per maand), maar ook voor ondernemers die niet aan de BTW zijn onderworpen produceren wij op verzoek tussentijdse verslagen en rapporten.

Afbeelding in hoofde: Herman Brood, De race coureur

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA