Schenkbelasting en erfbelasting 2017),Vrij Beroep Advies Amsterdam, Huizen, Utrecht

Aangifte schenk- en erfbelasting 2017

Vrij Beroep Advies verzorgt voor haar relaties desgewenst ook de aangiften schenk- of erfbelasting.

Onderstaand informatie over navolgende onderwerpen:
1. Tarieven
2. Vrijstellingen
3. Bijzondere regelingen

1. Tarieven

Tarieven schenk- en erfbelasting 2017

Deel van de belaste verkrijging

Partners en kinderen Kleinkinderen Overige
verkrijgers
€ 0 - € 122.269          10%        18%      30%
€ 122.269 en hoger          20%        36%      40%

 

 

 

 

Met het 'deel van de belaste verkrijging' dat belast wordt, wordt bedoeld dat deel dat overblijft na toepassing van de eventuele vrijstelling. 

2. Vrijstellingen

Vrijstellingen schenkbelasting 2017

Kinderen      € 5.320
Kinderen 18 tm 35 (eenmalig) of     € 25.526
Kinderen 18 tm 39 jaar (eenmalig) indien
schenking aangewend studie
    € 53.176
Idem, indien voor eigen woning, zie hieronder.             -
Overige verkrijgers       € 2.092

 

 

 

 

 

Vrijstelling voor schenking ivm aankoop eigen woning kan in 2017 van toepassing zijn. Is vrij uitgebreid verhaal, inclusief overgangsrecht, en u kunt daarvoor het beste even op de desbetreffende pagina van de fiscus kijken.

 

Vrijstellingen erfbelasting 2017

Partners       € 638.089
Kinderen of kleinkinderen        € 20.209
Gehandicapte kinderen        € 60.621
Ouders (voor twee ouders samen zelfde bedrag)        € 47.859
Overige verkrijgers          € 2.129

 


 

 


 

De vrijstellingen zijn allemaal voetvrijstellingen, wat betekent dat de vrijstelling niet vervalt als meer wordt verkregen dan de vrijstelling. 

3. Bijzondere regelingen

Partner
Als partner kwalificeren:
A. Gehuwden en daarmee gelijkgestelde geregistreerde partners;
B. Ongehuwden die voldoen aan alle onderstaande 5 voorwaarden:
1. allebei meerderjarig
2. gezamenlijke huishouding (volgens basisadministratie persoonsgegevens - inschrijving dus op zelfde adres)
3. wederzijdse zorgverplichting aangegaan bij notariële akte (niet nodig als men al 5 jaar samenwoont)
4. geen bloedverwant in rechte lijn (kinderen, ouders etc.)
5. geen meerrelaties (geen polygamie etc.)

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)
Een ANBI moet voor die kwalificatie tenminste 90% het algemeen nut beogen (was 50%). Giften aan een ANBI zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.
Tegelijkertijd is een ANBI zelf vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Op de site van de Belastingdienst over ANBI's kunt nagaan of een bepaalde instelling als ANBI kwalificeert. 

Bedrijfsopvolgingsregeling
De verkrijging in het kader van een bedrijfsopvolging van een 'objectieve onderneming' met een waarde tot € 1.063.479 (2017) is vrijgesteld. De regeling is overigens vrij complex van aard en men moet aan verscheidene voorwaarden voldoen. Het beste kunt u hiertoe een (belasting-)adviseur inschakelen.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA