aangifte loonbelasting, werknemer, gegevens, doktersassistente, salarisadministratie Vrij Beroep Advies te Amsterdam, Huizen en Utrecht 2017

Aangifte loonbelasting

De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting en komt aan de orde zodra u personeel aanneemt. In feite moet er dan een salarisadministratie worden opgezet omdat u werkgever wordt. U krijgt dan te maken met de belastingdienst (inclusief de daarin opgegane UWV), de arbodienst, de ziektekostenverzekeraar en mogelijke (verplichte) pensioenfondsen.

De aangifte loonbelasting moet binnen een maand na afloop van de vorige maand gedaan en betaald zijn.

Vrij Beroep Advies verzorgt uiteraard ook de salarisadministratie als u personeel hebt of aanneemt. Onderstaand vindt u de gegevens die we in een dergelijk geval per werknemer nodig hebben. Veel van deze gegevens kunt u mogelijk ontlenen aan een loonstrook van een eerdere werkgever.
 

Gegevens nieuwe werknemer
Dhr/mw. voorletters en achternaam  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer  
Geboortedatum  
Burgerlijke staat  
BSN/Sofinummer  
Datum in dienst  
Functie  
Bruto maandsalaris fulltime (40 of 38 uur)  
CAO en schaal periodiek  
Per wanneer periodieke verhoging  
Bank- of gironummer  
Reiskostenvergoeding (max. € 0,19/km) o.b.v. hoeveel kilometer enkele reis?  
Deelname aan spaarloon- of levensloopregeling? Zo ja, met welk maandbedrag + rekeningnummer  
Overige inhoudingen en vergoedingen?  
Indien doktersassistente: één van de hiernaast genoemde ziektekostenverzekeringen?

1. Goed in Zorg van Meeus/OPNVZ
2. Basis van Mix-aanvulling van VGZ én een aanvullende (vrijwillige) verzekering of
3. Basispakket en aanvullende verzekering van IZZ

Indien auto van de zaak: cataloguswaarde?  

 

ARBEIDSPATROON, op welke wordt hoeveel uur gewerkt?
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Week 1

 

             
Week 2 (als afwijkend)              

Anders

 

             

 

Let op! Meesturen: Kopie legitimatiebewijs (geen rijbewijs!, nationaliteit moet erop staan) + Volledig ingevuld en ondertekend formulier “Model opgaaf gegevens voor de  loonheffingen”.

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA