Aangifte inkomstenbelasting, WOZ, aangifteplicht, Vrij Beroep Advies Amsterdam, Huizen, Utrecht 2017

Aangifte inkomstenbelasting

1. Wie moet aangifte doen?
2. Wanneer moet de aangifte zijn ingediend?
3. Wat zijn de belangrijkste te verzamelen gegevens?

1. Wie moet aangifte doen?

Aangifte inkomstenbelasting moet door een ieder worden gedaan die een mededeling van de Belastingdienst heeft gekregen dat er aangifte moet worden gedaan.
Is toch belasting verschuldigd en heeft u geen brief van de Belastingdienst ontvangen, dan moet u eigener beweging aangifte doen (via DigiD of via uw consulent).

2. Wanneer moet de aangifte zijn ingediend?

Aangifte moet doorgaans voor 1 mei van het daarop volgende jaar zijn ingediend (elektronisch). De aangifte over 2016 moet dus voor 1 mei 2016 zijn ingediend als u gebruik maakt van de uitstelregeling voor belastingconsulenten.
Een belastingconsulent heeft wel de plicht om maandelijks ongeveer 1/10 van de aangiften waarvoor hij uitstel heeft in te dienen. Hij kan dus niet alle aangiften in de laatste maand indienen. Op deze manier blijft de workflow bij consulent en fiscus enigszins stabiel.

Als u niet regulier een brief tot het doen van aangifte krijgt uitgereikt, dan staat op het biljet vermeld wanneer dit uiterlijk moet zijn ingediend. 

3. Wat zijn de belangrijkste te verzamelen gegevens?

Belangrijke gegevens zijn voor een ondernemer uiteraard al te ontlenen aan zijn jaarrekening. Andere belangrijke informatie en overzichten betreffen:
1. Wijziging huiselijke situatie (samenwonen, huwen, scheiden, kinderen, verhuizing)
2. Jaaropgave werkgever(s) en uitkeringsinstanties
3. Betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering en betaalde premies voor lijfrenten
4. Jaaropgave opgebouwde pensioenen voor bepaling lijfrenteruimte
5. WOZ-waarde van de eigen woning
6. Jaaropgave bank van hypotheeklening
7. Opgave betaalde erfpacht (is aftrekbaar)
8. Indien van toepassing afrekeningen notaris bij aan- en verkoop woning.
9. Jaaroverzichten van alle bezittingen en schulden. Met name is hierbij te denken aan jaaroverzichten van bankrekeningen, effecten en kapitaalverzekeringen
10. Overige mogelijke relevante informatie (overleg met uw adviseur of zie kopie aangifte jaar eerder)

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA