Aangiften - inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting

Aangiften

Elke ondernemer krijgt met diverse aangiften te maken. Vrij Beroep Advies draagt zorg voor alle aangiften. 
De aangiften waar u mee te maken kunt krijgen als ondernemer zijn de volgende:

1. Aangifte inkomstenbelasting (eens per jaar)
2. Aangiften omzetbelasting (meestal per kwartaal, als u niet bent vrijgesteld)
3. Aangiften loonbelasting (maandelijks, als u personeel heeft)
4. Aangifte vennootschapsbelasting (eens per jaar, als u een B.V. heeft of anderszins aan de vennootschapsbelasting bent onderworpen)
5. Aangifte dividendbelasting (elke keer dat u vanuit uw B.V. een dividend uitkeert, moet binnen maand na terbeschikkingstelling dividend)
 

Minder reguliere aangiften
6. Aangiften schenk- en erfbelasting
 

Copyright Matthias Giesen
© Cartoon, Arend van Dam

Afbeelding in hoofde: Peter Klashorst, Fruit

Twitter

Volg ons op:

TwitterFacebook VBA